Silk Specials & Rare to find silks

Voorbeeldje gemaakt in Powdersoft silk zijde
het patroon is het alombekende Gail patroon (vroeger gekend onder de naam nightshade)